Show Menu

Строителен мениджър


Максимално ефективен проект, с оптимален и балансиран бюджет

Предлагаме на инвеститора една пълна и прозрачна услуга на най-добрата цена, в желания срок. Подбираме най-добрите изпълнители във всяка една област, за всяка част от сградата. Като строителен мениджър координираме и управляваме процесите, така че сградата да се осъществи качестествено, в срок и на най-добра цена. Желанието ни е да сме максимално полезни на възложителя. Целта ни - да дадем оптималното решение, без значение дали проектът е голям или малък, клиентът - български или чуждестранен.

Нашата работа е базирана на висок професионализъм – иновативни софтуерни програми за проектиране, обучения, проучване на нови технологии и материали на пазара. Ползваме се от големия опит, който имаме от стотиците изпълнени обекти.

  

  

PSS Construction
PSS Construction
PSS Construction

            

PSS Construction

Интерактивна оферта   

Във всеки един етап от изпълнението предоставяме подробна информация на инвеститора какво ще бъде направено и колко ще му струва чрез интерактивен модел на оферта.

PSS Construction

Пълна прозрачност   

Предлагаме на инвеститора максимална прозрачност при реализацията на всеки един проект.

PSS Construction

Най-добрите специалисти   

Подбираме най-добрите специалисти за изпълнението на всяка една част от сградата - груб строеж, архитектура, инсталации и ги обединяваме в изграждането на един успешен проект.

PSS Construction

Застраховане

Даваме на инвеститора застраховка от утвърден застраховател за цялата електро-механична част на проекта. В рамките на 10 години ако възникне щета, застраховка ще я покрие.

PSS Construction

Интегрирана система за управление

Ние сме фирмата, която първа въведе интегрирана система на управление на работните процеси. Така можем да постигнем максимално добра цена за инвеститора и удовлетворителен резултат за нас.

PSS Construction

5D Модел   

Предлагаме първоначална визуализация в лицето на 5D модел, чрез който разгръщаме етапите и методите за изграждане на инсталациите на обекта.

            

Предимствата за вас като инвеститор

PSS Construction

Гъвкави сме, адаптивни и търсим решение. Стараем се винаги да оптимизираме процеса по изграждане на инсталациите чрез набор от възможности: препроектиране, оптимизиране на изпълнението, богата гама от строителни материали, срокове. За нас клиентът е най-важен, което означава, че няма невъзможно желание. Целта ни е изграждане на един максимално ефективен и изчистен проект, с оптимален и балансиран бюджет. Закупувайки пълната инженерингова услуга, клиентът получава система, която 14 години гарантира на пазара качество, съчетано с последните иновативни технологии на най-изгодните цени. Продаваме марката “PSS”, като поемаме пълна гаранция за изпълнението.

Обекти